Nieuws

Rabobank en alle personen, die op Prinsenbeek Hartsafe gestemd hebben, bedankt!


Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente

De gemeente Breda neemt het beheer en onderhoud van het 24/7-netwerk van  AED apparaten in Breda over. Dit betekent dat ook de in Prinsenbeek altijd beschikbare AED-apparaten voortaan worden onderhouden door de gemeente.
Beheer en onderhoud AED’s naar gemeente
Ook de batterij van het apparaat moet met regelmaat worden vervangen. (Archieffoto)
Daartoe is woensdag een overeenkomst getekend door wethouder Adank en de voorzitter van Breda AED Proof, Theo Maas. Met deze overeenkomst is de blijvende beschikbaarheid, het onderhoud en de kwaliteit van AED-apparaten in een stadsbreed netwerk gewaarborgd.

Bij de Stichting Prinsenbeek Hartsafe, tot nu toe verantwoordelijk voor veel AED’s in het dorp, zijn ze blij met deze ontwikkeling. ,,Op deze wijze is een operationeel netwerk beter in stand te houden en gegarandeerd’’, aldus voorzitter Cees Broos, die eveneens bestuurslid is bij Breda AED Proof en zich daar hard heeft gemaakt voor deze ontwikkeling. ,,Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid nu bij de overheid terechtkomt, daar waar die hoort.’’
Het is ook een goed moment, volgens Broos. In Prinsenbeek zijn diverse AED’s  aan vervanging toe. Ze hebben een levensduur van tien jaar en dat betekent dat ze over niet al te lange tijd allemaal moeten worden vervangen. De ervaring heeft volgens hem geleerd dat het elke keer een hele operatie is om het geld voor nieuwe apparaten bijeen te krijgen.
Sinds 2006 is het netwerk in Breda uitgegroeid tot 300 AED’s en 2.400 burgerhulpverleners. In Prinsenbeek hangen er zo’n 25 die altijd bereikbaar zijn (klik hier). Dat betekent dat in het grootste deel van Prinsenbeek binnen zes minuten een getrainde bediener met een AED-apparaat ter plekke kan zijn, ook omdat er al veel geoefende vrijwilligers zijn. EHBO Prinsenbeek blijft de reanimatiecursussen en herhalingslessen in Prinsenbeek verzorgen.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl


Geldigheid van hulpverlenercertificaten verdwijnt.
Per 4 januari 2021 worden de hulpverlenercertificaten aangepast. Op het certificaat vindt u in plaats van de geldigheidsdatum de datum waarop u de laatste cursus heeft gevolgd.
Na het succesvol afronden van een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvangt een cursist een hulpverlenercertificaat. De afgifte van dit certificaat houdt in dat de cursist bij het afronden van de cursus het voor de certificering benodigde niveau heeft behaald. Maar hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend. Daarom hebben de NRR en ERC ervoor gekozen op het certificaat geen geldigheid meer op te nemen. In plaats daarvan komt op het certificaat de datum van de laatste cursus.
Volg regelmatig opfristrainingen.
Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt echter dat het beter is met regelmaat korte opfristrainingen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.
De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen tenminste 1 keer per jaar een opfristraining in de basale reanimatie (BLS en PBLS) zou moeten volgen. Tijdens deze opfristrainingen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het succesvol afronden van een opfristraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.
Als de periode van respectievelijk 1 jaar is verstreken dan kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen als opnieuw een basiscursus wordt gevolgd. Opfriscursussen zijn dan in principe niet meer toegankelijk.
Wat vult u in bij HartslagNu?
Als u burgerhulpverlener bent, vult u in uw HartslagNu-account normaal in tot wanneer uw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari geen geldigheidsdatum meer op de certificaten wordt gezet, vult u daar de datum in 1 jaar vooruit van de laatste cursusdatum op uw certificaat. Dus is bijvoorbeeld uw laatste cursus van 20 januari 2021, dan vult u in 20 januari 2022.


Wij zijn blij met en trots op dit resultaat. Iedereen bedankt die hun stem uitgebracht heeft op onze vereniging bij de Rabo Clubsupport 2020


Prinsenbeek is dank zij de Nispenhoeve weer een zesminuten zone rijker.
In deze onzekere tijd waarin het Coronavirus rondwaart, zijn Prinsenbeek Hartsafe en Breda AED Proof heel erg blij en dankbaar om te kunnen melden, dat Prinsenbeek opnieuw een zesminuten zone heeft kunnen invullen.
Dank zij Wilma en John Heller van de Nispenhoeve is er op het adres Beeksestraat 76 een AED opgehangen in een kast, die 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week bereikbaar is voor Burgerhulpverleners, die via het meldingssysteem van Hartslagnu worden opgeroepen om een slachtoffer met hartproblemen te gaan helpen.
De AED hangt in een kast onder de carport aan de achterzijde van de woning.
Door de plaatsing van deze AED wordt het gebied, dat ligt tussen Beeksestraat, de Staart (Buitenwal) en Sportpark De Heikant nog beter afgedekt.
Op dit moment zijn er al diverse Burgerhulpverleners in deze wijk, die zich inzetten om hun medemens in nood te helpen.
De plaatsing van deze nieuwe AED is hopelijk ook weer een stimulans voor medebewoners uit deze wijk tot het volgen van een cursus reanimatie/gebruik AED-apparaat en die al langer speelden met de gedachte om ook Burgerhulpverlener te worden .
In twee avonden van twee uur hebt ook u deze handelingen onder de knie en zou u levensreddend kunnen optreden.
Interesse?
Meld u aan via secretariaat@ehboprinsenbeek.nl


Iedereen die gestemd heeft bij  Rabobank clubsupport op Prinsenbeekhartsafe bedankt voor dit prachtige resultaat!     635,24 euro!


Vervanging AED-batterijen mogelijk door donaties
Met de schenkingen konden maar liefst zes nieuwe batterijen worden aangeschaft voor AED-apparaten die 24/7 bereikbaar zijn voor burgerhulpverleners. Als er geen bijzondere dingen gebeuren, dan kunnen de apparaten de komende vier jaar weer worden ingezet en dienst doen als dat nodig is.
Bestuursleden Kees Oomen en Cees Broos van Prinsenbeek Hartsafe hebben de batterijen van AED-apparaten vervangen in Beeksestraat, Buitenwal, Moleneind, Overveldsestraat, Strijpenseweg en Witte Baan.
De bovengenoemde organisaties worden nogmaals bedankt voor hun zeer gewaardeerde giften. Ook mogen de inwoners van Prinsenbeek en de deelnemers aan de activiteiten van ‘Webbe nooit wa’ niet vergeten worden. Zij zorgen er immers met z’n allen voor dat onder meer de papiercontainers bij de scouting goed gevuld worden met hun oud papier.
                              

                            

                            


Prinsenbeek nieuwe zes minuten zone rijker.
Al langer speelde Niels Mol van Schoenhandel Mol met de gedachte om een AED apparaat op te hangen bij de zaak aan de Kapelstraat 11 in Prinsenbeek.
Sinds enkele weken heeft hij dit gerealiseerd en mede daardoor is er weer een zes minuten zone bijgekomen in Prinsenbeek.

   


Sportpark De Heikant en omgeving weer hartsafe.
Sinds vanmorgen is er weer een AED apparaat aanwezig op sportpark De Heikant.
Nadat eind vorig jaar onverlaten het maar liefst twee keer nodig vonden om de AED te ontvreemden en de kast onherstelbaar te beschadigen, is het nu tijd voor positief nieuws.
In goede samenwerking tussen de Tennisvereniging Prinsenbeek, Stichting SESAB en Prinsenbeek Hartsafe is de zesminutenzone weer operationeel.
Burger Hulpverleners, die aangemeld zijn bij Hartslagnu, krijgen bij een alarmmelding de pincode om de kast te openen.
Daarnaast is in de kantine van de tennisvereniging en Beek Vooruit een sleutel aanwezig.

                                                              


Zes-minuten zone in Plantsoen weer operationeel
Na het vertrek van het Michaël-college en Hagedonk uit uw buurt zijn ook de AED-apparaten meeverhuisd, die daar aanwezig waren.
Bij onverwachte hartproblemen zouden de Burger Hulpverleners er langer over doen om met een AED-apparaat ter plaatse te zijn, waardoor de overlevingskans van een slachtoffer beduidend kleiner zijn.
Wij zijn dan ook erg blij, dat we u kunnen melden dat er weer een AED-apparaat op het adres Plantsoen 108 is geplaatst, dat door iedere Burger Hulpverlener kan worden gebruikt, als dat nodig is.
Dit is gerealiseerd door de samenwerking tussen:
· De familie Bianca en Maikel Huijbregts, waar de AED-kast mocht worden opgehangen aan de voorgevel.
· De Rabobank, die in het kader van het project “Prijs je Wijk” de kosten voor de aanschaf van de AED-kast voor haar rekening heeft genomen.
· E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, die een AED-apparaat ter beschikking heeft gesteld.
· Breda AED-proof, die voor de toekomst het onderhoud van kast en apparaat op zich neemt.
Buurtbewoners, die interesse hebben om Burger Hulpverlener te worden, worden opgeroepen om een cursus BLS/AED te volgen. Dit kan bijvoorbeeld via uw plaatselijke E.H.B.O.-vereniging (secretariaat@ehboprinsenbeek.nl).
  
 

   


De Lind – een nieuwe zes minuten zone in Prinsenbeek
Sinds gisteren is er in Prinsenbeek weer een AED apparaat bijgekomen, dat gedurende 7 dagen 24 uur per dag bereikbaar is voor Burger Hulpverleners, die opgeroepen worden als er in hun omgeving een slachtoffer is met hartproblemen.
In zo’n situatie telt elke seconde en hoe sneller een Burger Hulpverlener met AED apparaat bij het slachtoffer kan helpen, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer wordt.
Deze nieuwe zes minuten zone, die het gebied rondom De Lind bestrijkt, is tot stand kunnen komen dankzij:
· De familie Ad Roovers, woonachtig aan De Lind 16 in Prinsenbeek, die het belangrijk vond om hun AED apparaat voor de directe omgeving bereikbaar en inzetbaar te maken.
· Prinsenbeek Hartsafe en Breda AED Proof, die de kast beschikbaar hebben gesteld om de AED buiten op te hangen.
Als Prinsenbeek Hartsafe en Breda AED Proof willen we dit soort initiatieven van harte aanbevelen en ondersteunen die waar mogelijk.

Woont u in de omgeving van De Lind en denkt u nu “Ik wil ook Burger Hulpverlener worden”, volg dan een opleiding BLS/AED en registreer u bij Hartslagnu.nl.

        


Zes minuten zone Zuidlaan weer actief
De AED op de locatie Zuidlaan 16 bij de familie Schalk bleek de afgelopen dagen niet meer te werken. Na controle werd duidelijk dat deze niet meer te repareren was.

Dank zij onze nauwe samenwerking met en binnen Breda AED-proof (werkend voor de gehele Gemeente Breda) werd besloten om een nieuwe AED ter beschikking te stellen om deze 6-minuten zone operationeel te kunnen houden.

Sinds gisteren hangt er weer een werkende AED en is de 6-minuten zone weer operationeel.


22 maart 2019  “Webbe nooit wa” overhandigt donatie aan Prinsenbeek Hartsafe.
Vrijdagavond werd door de vriendenclub bekend gemaakt wat de opbrengst van het door hen georganiseerde riktoernooi en die van de carnavalsviering met nazit uiteindelijk was geworden en wat de drie uitgekozen goede doelen zouden ontvangen.
De Stichting Rolerisuit, Vrienden van Hagedonk en Prinsenbeek Hartsafe werden elk door een van de leden van de club vrienden heel persoonlijk toegesproken, waarbij gerefereerd werd aan het vele goede werk dat door elke stichting wordt verzet.
Johan van der Made nam de honneurs waar voor onze Stichting, waarna het bedrag, dat elke stichting zou ontvangen, bekend werd gemaakt.
In zijn dankwoord bedankte Cees Broos het goede werk van “Webbe nooit wa” en alle mensen uit Prinsenbeek, die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast gaf hij aan hoe belangrijk het is om Prinsenbeek Hartsafe te houden. Zo een geweldige bijdrage helpt daarbij. Ook benadrukte hij nogmaals het belang van opgeleide Burger Hulpverleners, die door hun aanmelding bij Hartslagnu nog sneller ter plaatse kunnen zijn om mensen te redden met een hartprobleem.

“Webbe nooit wa” en Prinsenbeek Bedankt!
         


09 maart 2019  Stichting Prinsenbeek Hartsafe verrast met donatie.
Vanmorgen werd de Stichting Prinsenbeek Hartsafe op het scoutingterrein verrast met een cheque van 2.000 euro, die namens de Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek (SKOPP) werd overhandigd door voorzitter Huib Janssen aan bestuursleden Cees Broos en Kees Oomen. Dit geld is bedoeld als een bijdrage aan het onderhoud van AED-apparaten in het dorp.
Cees Broos van Prinsenbeek Hartsafe gaf aan heel blij te zijn met de donatie, die goed gebruikt kan worden. Er hangen in Prinsenbeek zo’n dertig AED-apparaten en bij diverse apparaten moeten dit jaar batterijen en elektroden worden vervangen. En dat is een kostbare aangelegenheid. Zo kan de Stichting op meerdere locaties mede een bijdrage leveren om de apparaten operationeel te houden.
Daarnaast geeft deze donatie een stimulans om door te gaan met het werk van de stichting na een periode waarin diverse apparaten in Prinsenbeek zijn ontvreemd.
Alle inwoners van Prinsenbeek worden ontzettend bedankt voor het brengen van hun oud papier naar het scouting terrein.

Foto Prinsenbeek Nieuws

 

Foto Prinsenbeek nieuws

 

Foto Prinsenbeek Nieuws

Alle deelnemers aan de Rabobank clubkas campagne die op Prinsenbeekhartsafe gestemd hebben BEDANKT!

               


24 december Zuidlaan 16 een nieuwe 6-minuten zone.
Sinds de start van Prinsenbeek Hartsafe is er dankzij de familie Anton Schalk al een AED-apparaat op het adres Zuidlaan 16 in Prinsenbeek beschikbaar. Het apparaat was ook aangemeld bij Hartslagnu, zodat het ook ingezet zou kunnen worden door Burgerhulpverleners uit de directe omgeving, die zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.
Een kleine beperking was nog, dat er iemand van de bewoners thuis moest zijn, voordat het apparaat gebruikt zou kunnen worden door de Burgerhulpverleners.
Dankzij de AED-kasten-actie van de Hartstichting (die de kast terbeschikking heeft gesteld) en de medewerking van de familie Schalk is er nu ook in de Zuidlaan en directe omgeving een AED-apparaat gedurende 24/7 operationeel en bereikbaar. Hiermee is een nieuwe 6-minuten zone gerealiseerd in Prinsenbeek.
Inmiddels is de kast met het AED-apparaat officieel op zijn plekje tegen de wand van de garage onder de carport van de Familie Schalk opgehangen, Zuidlaan 16, 4841BL Prinsenbeek 16.    
Zie ook het overzicht van alle locaties
.


18 november Drukbezochte Reanimatiepartnerdag Hartstichting
Op zaterdag 18 november hebben enkele bestuursleden/kaderinstructeurs de jaarlijks terug kerende reanimatiepartnerdag van de Hartstichting bezocht. Deze werd dit keer gehouden in het van de Valk hotel in Vianen.
’s Ochtends werden we bijgepraat over de resultaten van de Burgerhulpverleners campagne en Hartstichting events van vorig jaar: het doel om 170.000 bij  HartslagNu en HartveiligWonen aangemelde burgerhulpverleners te verkrijgen is behaald (1 % van de bevolking). De spreiding in het land is nog niet optimaal en verdient nog de nodige aandacht. Het aantal burgerhulpverleners in de Randstad met name in de grote steden, blijft nog achter.
Daarna werd het nieuwe campagnedoel voor komend jaar gepresenteerd:
Meer AED-apparaten 24/7 bereikbaar en inzetbaar via Hartslag Nu/HartveiligWonen.
Vervolgens kwam aan bod wat nodig is om de 6-minutenzones in de toekomst te behouden. Reanimatiepartners uit Amersfoort en de Zaanstreek vertelden hoe zij hun 6-minutenzone invullen en burgerhulpverleners trainen en getraind houden.
In de gemeente Haaglanden/Den Haag is in samenwerking met diverse partijen een project opgestart om meer AED’s in kasten beschikbaar te krijgen.
Vanaf 2018 kunnen eigenaren van een AED de pads declareren bij de plaatselijke ambulancedienst als het apparaat een keer gebruikt is.
Na een heerlijke lunch werden er nog 3 workshops gegeven. Daarin konden de aanwezigen in groepjes discussiëren en brainstormen over hoe de 6-minuten lessen aantrekkelijk gegeven kunnen worden om zo de cursisten vast te houden en hoe de Hartstichting daarin kan bijdragen met materialen en/of middelen. Ook was er een workshop waarin het gebruik van het reanimatieplatform (voor aanmelden van cursussen en cursisten) werd uitgelegd.
Onder genot van een lekker hapje en drankje kon nog even nagepraat worden, alvorens weer helemaal up to date huiswaarts te gaan.


20 november start campagne van de Hartstichting
Vandaag start de campagne van de Hartstichting om meer AED-apparaten 24 uur per dag bereikbaar te krijgen. Apparaten, die nu vaak onbereikbaar en ongebruikt binnen liggen. Zodra deze AED-apparaten buiten in een kast aan de muur hangen kan men deze pakken om direct hulp te bieden als een slachtoffer in de buurt een hartstilstand krijgt. Klik voor meer informatie over hoe je je aan kunt melden en hoe belangrijk dit is op de volgende link:  Campagnefilm van de Hartstichting.


06 november Cursus BLS/AED scouting
Op 6 november heeft deze enthousiaste groep scoutingleden de cursus hartreanimatie succesvol afgesloten. Zij zijn trots op het behaalde certificaat. Met z’n allen maken ze Prinsenbeek weer een stukje “hartsafer”.

     


Steenakker, een nieuwe 6-minuten zone.
Door een prachtig initiatief van Belangenvereniging Steenakker en Buurtvereniging Steenakker is het gelukt om op Steenakker een AED-apparaat gedurende 24/7 operationeel en bereikbaar te hebben en zo een nieuwe 6-minuten zone te realiseren.

Dit is het resultaat van de nauwe samenwerking en goed overleg van Belangenvereniging Steenakker, Buurtvereniging Steenakker (als initiatienemers), Mariëlle Bastiaansen (YellSL) (die een AED-apparaat beschikbaar stelde), de Hartstichting (die de kast heeft geschonken) en Stichting Prinsenbeek Hartsafe, die samen met E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek (als opleider) er als intermediair vervolgens voor hebben gezorgd dat het apparaat operationeel werd.
Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen waren aanwezig toen het AED-apparaat officieel op zijn plekje in de kast werd opgehangen tegen de wand van de garage van Jeanine en Antoon van den Berg, Groot Hoogsteen 12 , 4815 PG Breda.
Officiële overhandiging van het AED-apparaat.

Foto: Anton Knijnenburg

 

Foto: Anton Knijnenburg

                                                Locatie van het AED-apparaat


                                                                Bediening van de kast


Code van het slot invoeren
Beschermkast verdraaien in de richting van de pijl en het AED-apparaat is bereikbaar


Rabobank clubactie.
Afgelopen week maakte de RABO-bank middels een Roadshow de uitslagen bekend van de RABO bank clubactie.
Met een speciaal bedrukte caravan hebben zij op een aantal plaatsen in de gemeente Breda de cheques uitgedeeld aan de verenigingen in dat stadsdeel. Op vrijdagavond 19 mei om 19.00 uur werd Prinsenbeek aangedaan.  50 Prinsenbeekse verenigingen deden dit jaar mee. Onze E.H.B.O.-vereniging heeft 282 stemmen gehad, wat goed was voor een bedrag van € 614,76!! Dit was goed voor de 10e plaats in Prinsenbeek.

Prinsenbeek Hartsafe heeft dit jaar 215 stemmen gehad. Goed voor € 468,70. Zij behaalde daarmee de 15e plaats in de Prinsenbeekse rangorde. Dit bedrag komt ten goede aan het onderhoud(vervanging van pads en batterijen) van de AED’s, die wij in ons beheer hebben.

Wij willen iedereen, die onze vereniging en stichting aan stemmen heeft geholpen van harte bedanken!! En uiteraard ook de RABO-bank voor deze mooie actie!


Woensdag 15 maart Congres Nederlandse Reanimatieraad.
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is bezocht door 3 bestuursleden van de E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, waarvan 2 kaderinstructeurs BLS/AED van die vereniging.
Aangezien Cees Broos ook bestuurslid van Prinsenbeekhartsafe is vertegenwoordigde hij tegelijk ook deze vereniging.
Zij hadden een leerzame dag over tal van onderwerpen, die met hartreanimatie en het geven van reanimatieonderwijs te maken hebben. Ook waren er veel bedrijven met aanverwante materialen (o.a. diverse poppen en AED-apparaten) aanwezig.