Nieuws

09 maart 2019  Stichting Prinsenbeek Hartsafe verrast met donatie.
Vanmorgen werd de Stichting Prinsenbeek Hartsafe op het scoutingterrein verrast met een cheque van 2.000 euro, die namens de Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek (SKOPP) werd overhandigd door voorzitter Huib Janssen aan bestuursleden Cees Broos en Kees Oomen. Dit geld is bedoeld als een bijdrage aan het onderhoud van AED-apparaten in het dorp.
Cees Broos van Prinsenbeek Hartsafe gaf aan heel blij te zijn met de donatie, die goed gebruikt kan worden. Er hangen in Prinsenbeek zo’n dertig AED-apparaten en bij diverse apparaten moeten dit jaar batterijen en elektroden worden vervangen. En dat is een kostbare aangelegenheid. Zo kan de Stichting op meerdere locaties mede een bijdrage leveren om de apparaten operationeel te houden.
Daarnaast geeft deze donatie een stimulans om door te gaan met het werk van de stichting na een periode waarin diverse apparaten in Prinsenbeek zijn ontvreemd.
Alle inwoners van Prinsenbeek worden ontzettend bedankt voor het brengen van hun oud papier naar het scouting terrein.

Foto Prinsenbeek Nieuws
Foto Prinsenbeek nieuws
Foto Prinsenbeek Nieuws

Alle deelnemers aan de Rabobank clubkas campagne die op Prinsenbeekhartsafe gestemd hebben BEDANKT!

               


24 december Zuidlaan 16 een nieuwe 6-minuten zone.
Sinds de start van Prinsenbeek Hartsafe is er dankzij de familie Anton Schalk al een AED-apparaat op het adres Zuidlaan 16 in Prinsenbeek beschikbaar. Het apparaat was ook aangemeld bij Hartslagnu, zodat het ook ingezet zou kunnen worden door Burgerhulpverleners uit de directe omgeving, die zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.
Een kleine beperking was nog, dat er iemand van de bewoners thuis moest zijn, voordat het apparaat gebruikt zou kunnen worden door de Burgerhulpverleners.
Dankzij de AED-kasten-actie van de Hartstichting (die de kast terbeschikking heeft gesteld) en de medewerking van de familie Schalk is er nu ook in de Zuidlaan en directe omgeving een AED-apparaat gedurende 24/7 operationeel en bereikbaar. Hiermee is een nieuwe 6-minuten zone gerealiseerd in Prinsenbeek.
Inmiddels is de kast met het AED-apparaat officieel op zijn plekje tegen de wand van de garage onder de carport van de Familie Schalk opgehangen, Zuidlaan 16, 4841BL Prinsenbeek 16.    
Zie ook het overzicht van alle locaties
.


18 november Drukbezochte Reanimatiepartnerdag Hartstichting
Op zaterdag 18 november hebben enkele bestuursleden/kaderinstructeurs de jaarlijks terug kerende reanimatiepartnerdag van de Hartstichting bezocht. Deze werd dit keer gehouden in het van de Valk hotel in Vianen.
’s Ochtends werden we bijgepraat over de resultaten van de Burgerhulpverleners campagne en Hartstichting events van vorig jaar: het doel om 170.000 bij  HartslagNu en HartveiligWonen aangemelde burgerhulpverleners te verkrijgen is behaald (1 % van de bevolking). De spreiding in het land is nog niet optimaal en verdient nog de nodige aandacht. Het aantal burgerhulpverleners in de Randstad met name in de grote steden, blijft nog achter.
Daarna werd het nieuwe campagnedoel voor komend jaar gepresenteerd:
Meer AED-apparaten 24/7 bereikbaar en inzetbaar via Hartslag Nu/HartveiligWonen.
Vervolgens kwam aan bod wat nodig is om de 6-minutenzones in de toekomst te behouden. Reanimatiepartners uit Amersfoort en de Zaanstreek vertelden hoe zij hun 6-minutenzone invullen en burgerhulpverleners trainen en getraind houden.
In de gemeente Haaglanden/Den Haag is in samenwerking met diverse partijen een project opgestart om meer AED’s in kasten beschikbaar te krijgen.
Vanaf 2018 kunnen eigenaren van een AED de pads declareren bij de plaatselijke ambulancedienst als het apparaat een keer gebruikt is.
Na een heerlijke lunch werden er nog 3 workshops gegeven. Daarin konden de aanwezigen in groepjes discussiëren en brainstormen over hoe de 6-minuten lessen aantrekkelijk gegeven kunnen worden om zo de cursisten vast te houden en hoe de Hartstichting daarin kan bijdragen met materialen en/of middelen. Ook was er een workshop waarin het gebruik van het reanimatieplatform (voor aanmelden van cursussen en cursisten) werd uitgelegd.
Onder genot van een lekker hapje en drankje kon nog even nagepraat worden, alvorens weer helemaal up to date huiswaarts te gaan.


20 november start campagne van de Hartstichting
Vandaag start de campagne van de Hartstichting om meer AED-apparaten 24 uur per dag bereikbaar te krijgen. Apparaten, die nu vaak onbereikbaar en ongebruikt binnen liggen. Zodra deze AED-apparaten buiten in een kast aan de muur hangen kan men deze pakken om direct hulp te bieden als een slachtoffer in de buurt een hartstilstand krijgt. Klik voor meer informatie over hoe je je aan kunt melden en hoe belangrijk dit is op de volgende link:  Campagnefilm van de Hartstichting.


06 november Cursus BLS/AED scouting
Op 6 november heeft deze enthousiaste groep scoutingleden de cursus hartreanimatie succesvol afgesloten. Zij zijn trots op het behaalde certificaat. Met z’n allen maken ze Prinsenbeek weer een stukje “hartsafer”.

     


Steenakker, een nieuwe 6-minuten zone.
Door een prachtig initiatief van Belangenvereniging Steenakker en Buurtvereniging Steenakker is het gelukt om op Steenakker een AED-apparaat gedurende 24/7 operationeel en bereikbaar te hebben en zo een nieuwe 6-minuten zone te realiseren.

Dit is het resultaat van de nauwe samenwerking en goed overleg van Belangenvereniging Steenakker, Buurtvereniging Steenakker (als initiatienemers), Mariëlle Bastiaansen (YellSL) (die een AED-apparaat beschikbaar stelde), de Hartstichting (die de kast heeft geschonken) en Stichting Prinsenbeek Hartsafe, die samen met E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek (als opleider) er als intermediair vervolgens voor hebben gezorgd dat het apparaat operationeel werd.
Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen waren aanwezig toen het AED-apparaat officieel op zijn plekje in de kast werd opgehangen tegen de wand van de garage van Jeanine en Antoon van den Berg, Groot Hoogsteen 12 , 4815 PG Breda.
Officiële overhandiging van het AED-apparaat.

Foto: Anton Knijnenburg
Foto: Anton Knijnenburg

                                                Locatie van het AED-apparaat


                                                                Bediening van de kast


Code van het slot invoeren
Beschermkast verdraaien in de richting van de pijl en het AED-apparaat is bereikbaar


Rabobank clubactie.
Afgelopen week maakte de RABO-bank middels een Roadshow de uitslagen bekend van de RABO bank clubactie.
Met een speciaal bedrukte caravan hebben zij op een aantal plaatsen in de gemeente Breda de cheques uitgedeeld aan de verenigingen in dat stadsdeel. Op vrijdagavond 19 mei om 19.00 uur werd Prinsenbeek aangedaan.  50 Prinsenbeekse verenigingen deden dit jaar mee. Onze E.H.B.O.-vereniging heeft 282 stemmen gehad, wat goed was voor een bedrag van € 614,76!! Dit was goed voor de 10e plaats in Prinsenbeek.

Prinsenbeek Hartsafe heeft dit jaar 215 stemmen gehad. Goed voor € 468,70. Zij behaalde daarmee de 15e plaats in de Prinsenbeekse rangorde. Dit bedrag komt ten goede aan het onderhoud(vervanging van pads en batterijen) van de AED’s, die wij in ons beheer hebben.

Wij willen iedereen, die onze vereniging en stichting aan stemmen heeft geholpen van harte bedanken!! En uiteraard ook de RABO-bank voor deze mooie actie!


Woensdag 15 maart Congres Nederlandse Reanimatieraad.
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is bezocht door 3 bestuursleden van de E.H.B.O.-vereniging Prinsenbeek, waarvan 2 kaderinstructeurs BLS/AED van die vereniging.
Aangezien Cees Broos ook bestuurslid van Prinsenbeekhartsafe is vertegenwoordigde hij tegelijk ook deze vereniging.
Zij hadden een leerzame dag over tal van onderwerpen, die met hartreanimatie en het geven van reanimatieonderwijs te maken hebben. Ook waren er veel bedrijven met aanverwante materialen (o.a. diverse poppen en AED-apparaten) aanwezig.