Donaties

Natuurlijk is uw financiële steun van harte welkom. Zonder financiële bijdragen van overheid, particulieren en het bedrijfsleven kan de stichting Prinsenbeek Hartsafe haar werk niet doen. De stichting Prinsenbeek Hartsafe is een door de Belastingdienst als “goed doel” erkende organisatie (ANBI). Hierdoor kan de stichting uw bijdrage belastingvrij ontvangen en kunt u onder omstandigheden een fiscaal voordeel behalen voor de inkomstenbelasting wanneer u de stichting financieel steunt: uw donatie is fiscaal aftrekbaar. Uw financiële bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 15.11.85.8478 ten name van de stichting Prinsenbeek Hartsafe.

Wilt u meer informatie over hoe u stichting Prinsenbeek Hartsafe kunt steunen? Neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@prinsenbeekhartsafe.nl of oomencahm@hetnet.nl

Denkt u aan een AED in uw eigen wijk of voor uw eigen vereniging? De stichting Prinsenbeek Hartsafe kan u hierbij behulpzaam zijn en verzorgd met plezier een presentatie voor u waarin het werk van de stichting wordt toegelicht.